Site Netwerk: nl hybridorganizations.com |In dit artikel, dat verschenen is in het tijdschrift Bestuurswetenschappen, schetsen Taco Brandsen en Philip Karré een overzicht van het bestuurskundig onderzoek naar hybride organisaties zoals dat de laatste twintig jaar in Nederland ontplooid is.

Overzicht bestuurskundig onderzoek naar hybride organisaties

Hybride organisaties staan al enkele decennia in de belangstelling van de Nederlandse bestuurskunde. In de jaren ’90 is het onderwerp voor het eerst nadrukkelijk op de agenda komen te staan, door het verzelfstandigingsbeleid van dit decennium. Toen was de toon in het wetenschappelijk onderzoek en het debat nog vooral negatief. Dit is in de jaren na het millennium veranderd, toen er meer aandacht kwam voor maatschappelijk ondernemerschap. Inmiddels is het onderzoek naar hybride organisaties verbreed en richt men zich minder op de vraag of hybriditeit goed of slecht is; nu staat de vraag centraal hoe het het beste gemanaged kan worden.

Het artikel kunt u hier downloaden.