Site Netwerk: nl hybridorganizations.com |Het bundel ‘Meervoudig Bestuur’ brengt een aantal wetenschappelijke invalshoeken over hybride organisaties bij elkaar, in conceptuele en empirische hoofdstukken. In dit bundel is een bijdragen opgenomen van Philip Marcel Karré over de culturele aspecten en implicaties van hybriditeit.

Meervoudig Bestuur

Meervoudig bestuur
Publieke dienstverlening door hybride organisaties
Onder redactie van Taco Brandsen, Wim van de Donk, Patrick Kenis

ISBN: 90 5931 445 x
NUR: 805
2006 / 443 blz.
EUR 39,00

Deze bundel richt de aandacht op “hybride organisaties” als ziekenhuizen, omroepen en woningcorporaties, die opereren op het snijvlak van staat, markt en middenveld. De bundel schetst een theoretisch kader, gaat in op meerdere praktijkgevallen en schetst de consequenties van hybriditeit voor organisaties. In de bundel zijn in het eerste deel theoretische bijdragen opgenomen van onder meer Philip Marcel Karré over de culturele aspecten van hybriditeit.

Het bundel bevat ook bijdragen over de meer praktische aspecten van hybride organisaties in de vorm van uitgebreide case studies en over de consequenties van hybriditeit voor o.a. leiderschap, verantwoording en toezicht.

U kunt het boek direct betellen bij Uitgeverij Lemma.