Site Netwerk: nl hybridorganizations.com |Hybriditeit leidt tot spanningen en stelt daarom grote eisen aan de leiders van hybride organisaties. In dit bookhoofdstuk verken ik welke dat zijn en hoe leiders om kunnen gaan met de spanningen binnen hybride organisaties.

Leiderschap bij hybride organisaties

Er zijn steeds meer hybride organisaties, die bedrijfsmatige en maatschappelijke waarden, handelingslogica’s en financieringsstromen met elkaar verenigen. Dat kan tot synergie leiden en andere vormen van meerwaarde, maar brengt ook risico’s met zich mee en stelt daarom grote eisen aan de leiders van deze organisaties.

In mijn hoofdstuk in het boek Leiderschap bij organisaties (red. Jaap Boonstra, Jaap van Muijen en Heleen Tours) ga ik, op basis van onderzoek bij hybride afvalondernemingen, nader in op hoe leiders de spanningsvelden binnen hybride organisaties het beste kunnen hanteren. Ik laat zien, wat in de praktijk wel en niet werkt en schets een aantal conclusies over wat dat zegt over de rol leiderschap.

Het hoofdstuk kunt u hier lezen.

Bij het M&O-jaarcongres op 24 juni heb ik een tweetal workshops verzorgd over het onderwerp leiderschap bij hybride organisaties voor bestuurders van deze organisaties en hun adviseurs. De sheets die de aftrap vormden voor de discussies tijdens deze workshops kunt u hier lezen.

Ik heb de workshopdeelnemers gevraagd het door mij ontwikkelde multidimensionaal model van een hybride organisatie als indicatief-diagnostisch tool te gebruiken om de hybride karakter te bespreken van hun organisatie, als ook op welke dimensies zich (positieve en negatieve) spanningen voor kunnen doen. Samen hebben we dan besproken hoe leiders hier het beste mee om kunnen gaan. We kwamen tot de conclusie dat hybriditeit een organisatie ‘politieker’ maakt, omdat tegenstrijdige belangen bij elkaar komen en met elkaar verzoend moeten worden. Hybride organisaties lijken op een coalitieregering met een populistische en wispelturige partner op de achtergrond, die zijn steun zo maar (en zonder echte reden) in kan trekken. Dat vergt niet alleen bewustwoording dat perfecte oplossingen niet bestaan (streef daarom naar ‘second best solutions’), maar vraagt ook om verhoogte politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit van de leiders van hybride organisaties.

Zie voor meer informatie over het boek Leiderschap in organisaties en bestelmogelijkheden de website van uitgeverij Kluwer.