Site Netwerk: nl hybridorganizations.com |In dit boek heb ik een analysekader ontwikkeld dat bestuurders, beleidsmakers en politici kunnen gebruiken om te bepalen op welke dimensies de organisatie hybride is en hoe dit tot meerwaarde of tot risico’s zou kunnen leiden. Hierdoor kunnen deze meegenomen worden in de besluitvorming en kunnen ex ante strategieën ontwikkeld worden ermee om te gaan.

Heads and Tails: both sides of the coin

Het laten uitvoeren van publieke taken door ‘hybride organisaties’ die tussen markt en overheid opereren, zoals overheids-NV’s en zbo’s, heeft een lange geschiedenis in Nederland. Deze hybriden worden echter vaak gewantrouwd vanwege de spanningen die ontstaan door het combineren van maatschappelijke en bedrijfsmatige waarden en handelingslogica’s. Terwijl voorstanders verwachten dat er synergie ontstaat, vrezen critici corruptie en culturele vervuiling. Voor beide beweringen ontbreekt echter een onderbouwing; wetenschappelijk onderzoek naar hybride organisaties is schaars. In mijn proefschrift onderzoek ik daarom wat er in de praktijk gebeurd als overheid en markt binnen organisaties bijeengebracht worden en hoe spanningen controleerbaar gemaakt kunnen worden. Ik doe dat door een analyse van hybride organisaties in de Nederlandse afvalsector.

In mijn proefschrift heb ik een analysekader ontwikkeld dat bestuurders, beleidsmakers en politici kunnen gebruiken om te bepalen op welke dimensies de organisatie hybride is en hoe dit tot meerwaarde of tot risico’s zou kunnen leiden. Hierdoor kunnen deze meegenomen worden in de besluitvorming en kunnen ex ante strategieën ontwikkeld worden ermee om te gaan.Het boek ‘Heads and Tails: Both Sides of the Coin’ is uitgegeven door Eleven International Publishing

ISBN 978-90-5931-635-5
Bestellen

Downloads:

Heads and tails – Nederlandse Samenvatting.pdf

Heads and tails – English Summary.pdf

Cover