Site Netwerk: nl hybridorganizations.com |

Publicaties

Hier kunt u enkele van mijn publicaties downloaden over hybride organisaties. Kijk voor mijn andere publicaties onder ‘Ander Werk’.

Heads and Tails: both sides of the coin

In dit boek heb ik een analysekader ontwikkeld dat bestuurders, beleidsmakers en politici kunnen gebruiken om te bepalen op welke dimensies de organisatie hybride is en hoe dit tot meerwaarde of tot risico’s zou kunnen leiden. Hierdoor kunnen deze meegenomen worden in de besluitvorming en kunnen ex ante strategieën ontwikkeld worden ermee om te gaan.

Lees verder...

Marktwerking in de publieke dienstverlening: Kansen en risico's van hybride organisaties

Publieke organisaties die ook commerciële activiteiten ondernemen; ze zijn noch volledig publiek, noch echt privaat, maar opereren in een schemergebied. Deze ‘hybride’ organisaties kunnen een alternatief vormen voor ‘echte’ privatiseringen. Zonder risico’s is een keuze voor hybriditeit
echter niet.

Lees verder...

Hybriditeit in de gemeentelijke afvalverwerking

Artikel verschenen in Bestuurswetenschappen (4, 2011)

Lees verder...

Leiderschap bij hybride organisaties

Hybriditeit leidt tot spanningen en stelt daarom grote eisen aan de leiders van hybride organisaties. In dit bookhoofdstuk verken ik welke dat zijn en hoe leiders om kunnen gaan met de spanningen binnen hybride organisaties.

Lees verder...

Overzicht bestuurskundig onderzoek naar hybride organisaties

In dit artikel, dat verschenen is in het tijdschrift Bestuurswetenschappen, schetsen Taco Brandsen en Philip Karré een overzicht van het bestuurskundig onderzoek naar hybride organisaties zoals dat de laatste twintig jaar in Nederland ontplooid is.

Lees verder...

Spanningen in organisaties met publieke en private relaties

Tegenwoordig gaan ook publieke organisaties steeds vaker verbindingen aan met private partijen in allianties en netwerken met hybriditeit als gevolg. Op basis van bevindingen uit een case study worden aanbevelingen gedaan voor de omgang met meervoudige externe relaties.

Lees verder...

Meervoudig Bestuur

Het bundel ‘Meervoudig Bestuur’ brengt een aantal wetenschappelijke invalshoeken over hybride organisaties bij elkaar, in conceptuele en empirische hoofdstukken. In dit bundel is een bijdragen opgenomen van Philip Marcel Karré over de culturele aspecten en implicaties van hybriditeit.

Lees verder...

Rekenkameronderzoek over Publiek Ondernemerschap

In 2004 heeft Philip Marcel Karré deel uitgemaakt van een onderzoeksteam van de Algemene Rekenkamer dat onderzoek deed naar publiek ondernemerschap bij drie hybride organisaties.

Lees verder...

Engelstalige Publicaties

Voor mijn engelstalige publicaties, zie hybridorganisations.com.

Lees verder...