Site Netwerk: nl hybridorganizations.com |Hier vindt u nadere informatie daarover op welke dimensies een organisatie hybride kan zijn als ook een analysemodel om haar hybride vingerafdruk in kaart te brengen.

Definitie

Nederland kent al sinds het begin van wat we vandaag als publieke dienstverlening zien een groot aantal hybride organisaties die tussen markt, overheid en maatschappij opereren. Zo zijn ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en scholen veelal opgericht door sociaal bevlogen burgers of maatschappelijke instituties als de kerk en is veel infrastructuur (gas- en waterleidingen, spoorwegen) aangelegd door entrepreneurs. Ook de VOC was, als commerciële onderneming die zich als overheid ging gedragen, hybride. En sinds de jaren negentig manifesteert de overheid zich ook nadrukkelijker op de markt, door goederen en diensten aan te bieden aan burgers en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de marktactiviteiten van zelfstandige bestuursorganen, maatschappelijke ondernemingen en staatsbedrijven.

Ondanks deze lange en rijke geschiedenis, weten we nog maar weinig over de effecten van hybriditeit. Dit heeft te maken met het idee dat het bij ‘markt en overheid’, ‘overheid en maatschappij’ en ‘maatschappij en markt’ om een dichotomie of tegenstelling gaat. Een organisatie kan in deze zienswijze óf publiek en dus van de overheid óf privaat en dus van de markt óf van de maatschappij zijn, maar niet van allen tegelijkertijd. Maar zo een perspectief vernauwd en vertekend ons begrip van de wereld, waarin er altijd al volop uitwisseling was tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke groepen.

Op een dichotome manier naar de wereld te kijken, zet gelijk ook de toon van het debat. Hybride organisaties zijn dan snel een afwijking van de norm en een perverse ontwikkeling, waardoor de discussie met name gaat over hoe hybriditeit in de kiem gesmoord of teruggedrongen kan worden. De vraag wat hybride organisaties nou precies zijn en op welke dimensies markt en overheid met elkaar verweven kunnen raken, wordt op deze manier echter niet beantwoord.

Om dat te doen, is een multidimensionaal model nodig van een hybride organisatie, dat rekening houdt met het meervoudige karakter van de wereld waarin we leven. Zie onder voor de uitwerking van zo een model, met name bedoeld om hybride organisaties te duiden die markt en overheid bij elkaar brengen, maar ook geschikt om maatschappelijke hybriden nader te gaan begrijpen.

Multidimensionaal model van hybride organisaties

Een hybride organisatie laat zich definiëren als een, die in een continuum op één of meerdere dimensies gescoord kan worden tussen de twee polen van de agency en de enterprise.

Lees verder...