Site Netwerk: nl hybridorganizations.com |Nader uitleg over de effecten van hybriditeit.

Effecten van hybriditeit

Hybriditeit kan in potentie tot een aantal positieve en negatieve effecten leiden, met name wat betreft de financieel-economische positie van een organisatie, haar performance, cultuur en governance (in de zin van bestuur).

Kort samengevat kan hybriditeit voor een organisatie een positieve prikkel zijn om haar functioneren te verbeteren wat haar financiële positie betreft, haar presteren, haar cultuur en haar governance. Maar het kan ook een prikkel zijn om allerlei perverse ontwikkelingen toe te staan, zoals concurrentievervalsing, taakverwaarlozing en cultureel verval. Het zou ook kunnen leiden tot opportunistisch gedrag, waardoor de organisatie uit de handen glipt van haar politieke principalen.