Site Netwerk: nl hybridorganizations.com |Hier vindt u nadere informatie over de spanningsvelden die kunnen ontstaan in hybride organisaties en tot welke effecten deze spanningen kunnen leiden.

Spanningsvelden

Een tweede reden waarom we nog maar weinig weten over hybride organisaties is de veronderstelling (die ook voortkomt uit een dichotoom perspectief) dat de vermenging van markt, overheid en maatschappij óf positief óf negatief kan uitpakken. Zo staan in het Nederlandse hybridendebat twee kampen tegenover elkaar: aan de ene kant de voorstanders, die verwachten dat synergie zal ontstaan door de introductie van bedrijfsmatige waarden in de publieke dienstverlening en aan de andere kant de tegenstanders, die corruptie vrezen als gevolg van hybriditeit en culturele vervuiling.

Ook in deze argumenten van voor- en tegenstanders zien we de dichotome toonzetting van het Nederlandse hybridendebat terug. Afhankelijk van de zienswijze van de commentator leidt het óf tot het ontstaan van meerwaarde óf tot het opdoemen van grote risico’s. Interessanter dan de vraag tot welke positieve en negatieve gevolgen hybriditeit zou kunnen leiden, is echter de vraag welke effecten zich in de praktijk daadwerkelijk voordoen.

Ook is opvallend dat de door voorstanders en tegenstanders voorgebrachte effecten elkaar niet per se hoeven uit te sluiten. Het is dus waarschijnlijk realistischer ze als verschillende kanten van dezelfde medaille te zien: hybriditeit zou dus niet óf tot meerwaarde óf tot risico’s kunnen leiden, maar in potentie tot beide: hybriditeit is dus kop én munt. Hoe het uitpakt is dan niet een zaak van welke zienswijze je aanhoudt, maar eerder van hoe ermee wordt omgegaan.

Zie hieronder nadere informatie over de spanningsvelden die kunnen ontstaan in hybride organisaties en tot welke effecten deze spanningen in potentie kunnen leiden.

Effecten van hybriditeit

Nader uitleg over de effecten van hybriditeit.

Lees verder...