Site Netwerk: nl hybridorganizations.com |Curriculum Vitae Philip Marcel Karré

Philip Karré

Dr. Philip Marcel Karré (1978) is bestuurskundige en doet onderzoek naar het management van botsende waarden in stedelijke context. Hij publiceert over onderwerpen rondom hybriditeit, hybride organisaties, de aanpak van grootstedelijke vraagstukken en de veranderende verhoudingen tussen overheid en burger. Over deze onderwerpen en bestuurskunde, public management en urban governance in het algemeen verzorgt hij ook onderwijs(trajecten) voor professionals en studenten bij universiteiten en hogescholen op BA en MA-niveau.

Als senior onderzoeker is Karré verbonden aan het lectoraat Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland. Hij geeft daar leiding aan het onderzoek in het speerpunt sociaal ondernemerschap.

Karré heeft aan de Universität Wien (Oostenrijk) en de Erasmus Universiteit Rotterdam politicologie, bestuurskunde en communicatiewetenschappen gestudeerd. In 2011 is hij aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op een onderzoek naar management en governance van hybride (publiek-private) organisaties. Door een langdurig dienstverband aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) heeft Karré onderzoek kunnen doen bij een breed scala van organisaties in het publieke domein. Bij de NSOB en de Hogeschool van Amsterdam heeft hij (master-) opleidingen ontwikkeld voor professionals werkzaam in de publieke sector.

Zie hier voor een uitgebreid CV inclusief overzicht publicaties en onderwijservaring.