Site Netwerk: nl hybridorganizations.com |Een onderzoeksteam van de NSOB heeft in opdracht van SG Roel Bekker onderzoek heeft gedaan voor het programma Vernieuwing Rijksdienst.

Vernieuwing Rijksdienst

In 2009 / 2010 heb ik deel uitgemaakt van een team dat in opdracht van SG Roel Bekker onderzoek heeft gedaan naar de pogingen van de afgelopen zestig jaar de Rijksdienst te hervormen. Ook hebben we, onder de noemer van ‘vloeibaar bestuur’ een toekomstperspectief geschetst en het programma Vernieuwing Rijksdienst geëvalueerd.

In het kader van dit onderzoek zijn de volgende publicaties verschenen:

Vernieuwende Verandering

Toekomstverkenning Rijksdienst

Evaluatie Programma VRD, verschenen in tijdschrift Bestuurskunde