Site Netwerk: nl hybridorganizations.com |Er wordt weer volop gesleuteld aan de uitvoering van publieke taken. Stelsels van
publieke voorzieningen gaan op de schop, onder andere door de decentralisaties in het sociale domein. In dit themanummer van Bestuurskunde beschrijven we deze ontwikkelingen en voorzien we ze van bestuurskundige duiding.

Themanummer Bestuurskunde over stelselwijziging

Er wordt weer volop gesleuteld aan de uitvoering van publieke taken. Stelsels van
publieke voorzieningen gaan op de schop. Enerzijds worden door een aantal decentralisaties
belangrijke taken in het sociale domein bij gemeenten belegd, een trend die zich
laat duiden als New Public Governance. Ook het Huis van Thorbecke staat weer in de
steigers. En anderzijds verstevigt de centrale overheid haar grip op de hybride instellingen
(denk aan woningcorporaties, scholen, ziekenhuizen, etc.), die sinds de laatste grote
stelselwijziging van de jaren tachtig en negentig (marktwerking, New Public Management)
hun producten en diensten met veel autonomie op armlengte van de minister
mochten aanbieden. In dit themanummer van Bestuurskunde staan we stil bij deze ontwikkelingen en voorzien
die van bestuurskundige inbedding en duiding.

Alle artikelen uit dit themanummer zijn hier te vinden