Site Netwerk: nl hybridorganizations.com |Publieke uitvoeringsorganisaties worden continu geprikkeld de kwaliteit van hun eigen handelen te verbeteren. In dit artikel, dat in het tijdschrift Sigma verschenen is, doen Philip Karré en Mark van Twist aanbevelingen voor hoe dat te doen is door slimme verbanden aan te gaan met groepen in de nabijheid van de organisatie.

Kwaliteit door verbinding

Publieke uitvoeringsorganisaties worden voortdurend geprikkeld om de kwaliteit van het eigen handelen te verbeteren. Deze prikkels komen van binnen, maar ook van buiten de organisatie. Maar kwaliteit is een lastig begrip. De leiding van een organisatie moet niet één bepaalde opvatting van kwaliteit opdringen aan de organisatie, maar juist in contact met interne en externe betrokkene bekijken hoe uiteenlopende ideeën te verbinden, te confronteren en (eventueel) te verzoenen zijn. Hoe kunnen visitaties, klantenfora, raden van advies en kennisnetwerken hierbij van dienst zijn?

Het artikel is hier te downloaden.