Site Netwerk: nl hybridorganizations.com |Veel woningcorporaties proberen maatschappelijke meerwaarde te creëren. Dat is vaak lastig omdat botsende waarden op een vruchtbare en duurzame manier bij elkaar gebracht moeten worden. In dit artikel beschrijven wij hoe de Public Value Management-benadering van Mark Moore hier een bijdrage in zou kunnen vervullen.

Botsende waarden in de corporatiesector

In een in het tijdschrift Bestuurskunde (zomer 2011) verschenen artikel, beschrijven Cor van Montfort en ik op basis van onderzoek bij vijf woningcorporaties hoe deze maatschappelijke ondernemingen trachten maatschappelijke meerwaarde te genereren en tot welke spanningen en dilemma’s dat leidt.

Wij doen dat door het debat over goed bestuur te koppelen aan het Public Value Management-framework van Moore (1995). Met behulp van dit framework laten we zien dat governance-vraagstukken bij maatschappelijke ondernemingen zich zowel voordoen bij het bepalen van de missie en visie, bij het zoeken van legitimatie en steun bij de omgeving als bij het creëren van organisatorische randvoorwaarden.

Ons artikel levert een bijdrage aan de maatschappelijke discussie over de rol van woningcorporaties bij het realiseren van publieke waarde. Door het governance-denken te combineren met de public value management-benadering wordt ook duidelijk dat de manier waarop publieke waarde wordt gecreëerd een
vertaling is van de manier waarop binnen de organisatie verschillende publieke waarden worden gemanaged.

Lees het artikel hier