Site Netwerk: nl hybridorganizations.com |Drukte en druk zijn ook in de ambtelijke context geen onbekend verschijnsel: het lijkt momenteel zelfs een alomtegenwoordig fenomeen. Zo klagen veel burgers en bedrijven last te hebben van regeldruk en wordt gesteld dat overheden vaak zo druk bezig zijn met het optimaliseren van de interne werkprocessen dat er bestuurlijke drukte ontstaat. Een andere bron van stress is beleidsdruk, de druk die ontstaat door beleidspraktijken.

Beleidsdruk

Drukte en druk zijn ook in de ambtelijke context geen onbekend verschijnsel: het lijkt momenteel zelfs een alomtegenwoordig fenomeen. Zo klagen veel burgers en bedrijven last te hebben van regeldruk en wordt gesteld dat overheden vaak zo druk bezig zijn met het optimaliseren van de interne werkprocessen dat er bestuurlijke drukte ontstaat.

In een onderzoek, dat ik samen met Mark van Twist heb uitgevoerd in samenwerking met het onderzoeksteam Benchmarken Benchlearning Rijk van BZK wordt een specifieke vorm van drukte in het bestuur belicht, namelijk beleidsdruk. Onder deze noemer wordt de druk gevat die voortkomt uit of in ieder geval samenhangt met de vorming en uitvoering van beleid en die zijn oorzaak dus heeft in beleidspraktijken.

Het onderzoek is samengevat in dit essay.