Site Netwerk: nl hybridorganizations.com |

Ander werk

Naast onderzoek te doen naar hybride organisaties, ben ik ook betrokken (geweest) bij een groot aantal andere onderzoeksprojecten, onder andere in samenwerking met collega’s van de NSOB. Hier volgt een overzicht van enkele daarvan.

Themanummer Bestuurskunde over stelselwijziging

Er wordt weer volop gesleuteld aan de uitvoering van publieke taken. Stelsels van
publieke voorzieningen gaan op de schop, onder andere door de decentralisaties in het sociale domein. In dit themanummer van Bestuurskunde beschrijven we deze ontwikkelingen en voorzien we ze van bestuurskundige duiding.

Lees verder...

De weg van het geld

Hoe kapitaalstromen zich verleggen en wat dat betekent voor de zeggenschap over publieke dienstverlening

Lees verder...

Niets te zien

Essay over de ambtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling

Lees verder...

Botsende waarden in de corporatiesector

Veel woningcorporaties proberen maatschappelijke meerwaarde te creëren. Dat is vaak lastig omdat botsende waarden op een vruchtbare en duurzame manier bij elkaar gebracht moeten worden. In dit artikel beschrijven wij hoe de Public Value Management-benadering van Mark Moore hier een bijdrage in zou kunnen vervullen.

Lees verder...

Kwaliteit door verbinding

Publieke uitvoeringsorganisaties worden continu geprikkeld de kwaliteit van hun eigen handelen te verbeteren. In dit artikel, dat in het tijdschrift Sigma verschenen is, doen Philip Karré en Mark van Twist aanbevelingen voor hoe dat te doen is door slimme verbanden aan te gaan met groepen in de nabijheid van de organisatie.

Lees verder...

Als burgers het heft in eigen handen nemen

In dit artikel dat in het tijdschrift Res Publica verschenen is, schetsen Mark van Twist, Martijn van der Steen en Philip Karré voorbeelden van maatschappelijke zelforganisatie, die zij duiden als doe-het-zelf democratie.

Lees verder...

Beleidsdruk

Drukte en druk zijn ook in de ambtelijke context geen onbekend verschijnsel: het lijkt momenteel zelfs een alomtegenwoordig fenomeen. Zo klagen veel burgers en bedrijven last te hebben van regeldruk en wordt gesteld dat overheden vaak zo druk bezig zijn met het optimaliseren van de interne werkprocessen dat er bestuurlijke drukte ontstaat. Een andere bron van stress is beleidsdruk, de druk die ontstaat door beleidspraktijken.

Lees verder...

Verslaafd an regels?

In opdracht van de SVG heb ik, samen met Paul Frissen, een essay geschreven over regeldruk in de verslavingsreclassering.

Lees verder...

Vernieuwing Rijksdienst

Een onderzoeksteam van de NSOB heeft in opdracht van SG Roel Bekker onderzoek heeft gedaan voor het programma Vernieuwing Rijksdienst.

Lees verder...